Co nas wyróżnia?

Wyróżnikiem Eco City Katowice będzie ECO SQUARE, czyli centralnie położona zielona strefa, która stanie się sercem kompleksu ECO City Katowice i sprawi, że zieleń stanie się nieodłącznym elementem towarzyszącym budynkom. Miejsce pracy wśród zieleni, spotkań i odpoczynku.

pobierz widok 360°

Miejsce integracji
i kameralnych eventów

Strefa reakcji – boisko do koszykówki z trybunami

Stanowiska do pracy wśród zieleni z wejściami prądowymi

Tarasy z widokiem na centrum miasta

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Parking dla rowerów oraz szatnie z prysznicami

Wypożyczalnia samochodów oraz rowerów elektrycznych

Myjnia parowa – dobrze mieć to miejsce pod ręką

Parking podziemny dla blisko 1000 samochodów

Trzykondygnacyjna otwarta przestrzeń coworkingowa o powierzchni 1900 m²
– miejsce pracy i kreatywnych spotkań

w biurze

Dogodne

miejsce

pracy

wśród zieleni

Energooszczędne technologie

0112

TRIGENERACJA

Dla budynków kompleksu ECO CITY KATOWICE zostanie zabudowany system wysokosprawnej trigeneracji. Składał się on będzie z kogeneratorów (CHP), które przy produkcji energii elektrycznej będą również produkowały ciepło. Ciepło to w okresie zimowym będzie podstawowym źródłem ogrzewania budynków a w okresie letnim będzie zamieniane w chłód w agregatach absorbcyjnych.

0212

GAZOWE POMPY CIEPŁA

Szczytowym źródłem chłodu w budynkach ECO CITY KATOWICE będą  urządzenia gazowe GHP oraz agregat sprężarkowy. Technologia GHP polega na wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem do napędu zespołu sprężarek pracujących w wysoko wydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.  W trybie chłodzenia ciepło powstające podczas pracy silnika wykorzystywane jest w całości do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

0312

SYSTEM BELEK GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH

W budynkach kompleksu ECO CITY KATOWICE zostaną zastosowane energooszczędne belki grzewczo-chłodzące, które ze względu na bardzo wydajna i cichą pracę stwarzają idealne środowisko pracy i funkcjonowania człowieka, poprawiając jego produktywność i komfort pracy. Pochłanianie dużych zysków ciepła przez belki grzewczo-chłodząco jest dużo bardziej efektywne niż w przypadku systemów powietrznych.  Dodatkową zaletą tych systemów jest równomierny rozkład zadanej temperatury oraz szerokie możliwości dla aranżacji wnętrz. Duży udział indukcji ma istotny wpływ na podniesienie komfortu użytkowników. Należy również podkreślić, że system klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących umożliwia nie tylko chłodzenie pomieszczeń ale również ich ogrzanie.

0412

WYSOKOSPRAWNY SYSTEM WENTYLACJI

Wysokosprawny system wentylacji zapewni osuszanie i nawilżanie powietrza do optymalnego poziomu 40-60%. Zastosowane zostaną wysokosprawne higroskopijne wymienniki ciepła/chłodu dla zminimalizowania potrzeb energetycznych. Z kolei belki grzewczo-chłodzące dostarczą aż 36* m3/h/os świeżego oczyszczonego powietrza.

0512

REGULATORY PRZEPŁYWU POWIETRZA (VAV)

Zaletą zastosowania regulatorów przepływu powietrza (VAV) jest wykorzystanie mniejszej ilość energii, która niezbędna jest do przygotowania nawiewanego powietrza o odpowiednich parametrach. W stosunku do systemu stałoprzepływowego, możliwe jest dostarczenie do wybranych pomieszczeń/ stref wymaganych w danej chwili ilości powietrza. Parametrami decydującymi o ilości dostarczanego powietrza są zyski ciepła (temperatura) i stężenie CO2. Głównymi komponentami instalacji VAV są regulatory przepływu. Pełnią one funkcję regulacyjną – na podstawie zewnętrznego sygnału dostosowują ilość przepływającego powietrza w przewodach wentylacyjnych.

0612

NAWILŻACZE POWIETRZA

Zastosowane adiabatyczne nawilżacze powietrza charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem energetycznym w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań parowych. Woda zasilająca nawilżacze pozbawiona jest w procesie odwróconej osmozy wszelkich drobnoustrojów, bakterii i wirusów. Dodatkowo w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów w wodzie przeznaczonej do nawilżania powietrza wentylacyjnego zastosowano system dozujący jony srebra.

0712

FREECOOLING

Chłodzenie nocne to jeden ze sposobów zmniejszenia zapotrzebowania na chłód w budynku. Nawiewane przez system wentylacji mechanicznej powietrze zewnętrzne w okresie nocnym, zmniejsza zapotrzebowanie na chłód poprzez odebranie zysków ciepła zakumulowanych w elementach budynku. Ponadto dzięki wysokoparametrowemu chłodzeniu w belkach indukcyjnych czynnik chłodniczy przygotowywany jest w chłodnicy frecoolingu już przy temperaturze zewnętrznej 14stC.

0812

FOTOWOLTAIKA NA DACHACH BUDYNKÓW

Zabudowany system PV pokrywa całość energii koniecznej na zasilanie pomp i wentylatorów.

0912

WINDY ODZYSKUJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Windy zostaną wyposażone w napęd ze zwrotem energii elektrycznej czyli będą one nie tylko pobierać energię elektryczną ale również ją produkować i  oddawać w czystej postaci do sieci elektrycznej budynków. Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie podczas przemieszczania się wind w górę z niewielkim obciążeniem jak i w dół z dużym obciążeniem. Im większe będzie natężenie ruchu tym większa będzie wydajność systemu odzysku energii elektrycznej.

1012

STACJE POGODOWE

Zastosowane w budynkach stacje pogodowe będą komunikować się z energooszczędnym systemem oświetleniowym, optymalizując w ten sposób zużycie energii na potrzeby oświetlenia.

1112

BMS

W budynkach ECO CITY KATOWICE zastosowany zostanie zoptymalizowany, autorski system BMS, który poprzez usprawnienie hierarchizacji dostępnych źródeł oraz umieszczenie elementów sterujących oświetleniem i wentylacją na powierzchni biurowej w jednej sieci pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej. System automatyki budynkowej na bieżąco monitoruje parametry komfortu oraz parametry zewnętrzne i w odpowiedni sposób wysterowuje stosowne źródła. Algorytm oparty jest nie tylko na utrzymaniu komfortu ale również zapewnieniu maksymalnej energooszczędności co wiąże się z uzyskaniem maksymalnej sprawności zaimplementowanych systemów.

1212

ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE BUDYNKÓW ORAZ JEGO NAJEMCÓW

Budynki kompleksu ECO CITY Katowice będą podłączone do sieci elektroenergetycznej i będą mieć zapewnione zasilanie podstawowe i rezerwowe z dwóch niezależnych GPZów. Dodatkowo będą wyposażone w agregaty prądotwórcze mogące zaspokoić 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną. Będą również same produkować energię elektryczną za pomocą kogeneracji i instalacji PV.

Certyfikat BREEAM

-50%

niższe koszty dzięki zastosowanym rozwiązaniom energooszczędnym
i odnawialnym źródłom energii.

Poprzez zastosowanie unikalnych technologii jak na przykład system trigeneracji i kogeneracji, pompy ciepła czy fotowoltaika jesteśmy w stanie obniżyć koszty zużycia mediów o ponad połowę w porównaniu do budynków tradycyjnych. Jest to różnica rzędu 20-25 złotych miesięcznie do metra kwadratowego wynajmowanej powierzchni.

94%

To najlepszy wynik w Unii Europejskiej.
W ramach pre-certyfikacji
New Construction 2013
Eco City Katowice zdobyło aż 94%

Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to najbardziej ceniona w Europie metoda oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. W październiku 2019 roku przeprowadzono pre-certyfikację dla budynków biurowych ECO 1, ECO2, ECO3 oraz ECO4. Budynki otrzymały wówczas wynik na poziomie aż 94%.